Zingen maakt me zo …!

Als ik zing dan gebeurt er iets met mij… En er gebeurt wel degelijk iets positiefs. Drie op vier voelt zich vrolijk, voelt goed en/of doet zijn best. De helft ervaart gevoelens als trots, ambitie, bekwaamheid en/of durft… Read More

Ik zing graag in groep, maar ook graag solo!

Drie op vier van de kinderen en jongeren die een solo zongen, rapporteren dat het een positieve ervaring was.

Waarom zing ik in koor?

De helft van de jonge koorzangers begon in een koor te zingen uit intrinsieke motivatie: ze zingen graag. Eén op vijf heeft een cognitieve reden en willen graag (beter) leren zingen. De meerderheid zingt nog steeds in het… Read More

Zingen in een koor… en daarbuiten!

Iets meer dan de helft van de zingende kinderen en jongeren geven aan nood te hebben aan extra oefentijd buiten het koor. Jongeren geven aan meer te oefenen buiten de repetities dan kinderen. De tekst vraagt de meeste… Read More

Voor de klas ben ik een podiumbeest!

Zowel jonge koorzangers als hun dirigenten rapporteren dat de zangers meer zelfvertrouwen krijgen in het koor en dat ze meer zelfzeker overkomen. Ook beweren de koorzangers over het algemeen gelukkiger en meer positief door het leven te gaan…. Read More