EYSI


Welkom bij de European Young Singers Inventory!

Gedurende het project The Singing Sofa liep de European Young Singers Inventory (EYSI) bij zingende kinderen, jongeren en hun koordirigenten. De bevraging had tot doel de heersende ideeën, kennis, bezorgdheden en noden van deze kinderen/jongeren en koordirigenten over Europa in kaart te brengen. Er werd geopteerd voor een holistische visie, waarbij de groei en het welzijn van kinderen en jongeren bevraagd werd binnen de verschillende ontwikkelingsaspecten en het stembewustzijn.

In deze enquête werd er een antwoord gezocht op de volgende vragen:

 • Heeft koorzang een invloed op kinderen en jongeren?
  • Zo ja, welke invloed?
  • Is er een verschil naargelang geslacht of leeftijd?
 • Heeft koorzang een invloed op de fysieke, de cognitieve, de sociale en/of de psychologische ontwikkeling en het welzijn van de kinderen en jongeren?
  • Is er een verschil naargelang geslacht of leeftijd?
 • Zijn er verschillen tussen de visie van de koordirigenten en de visie van de kinderen en jongeren?
 • Wat zijn de noden van kinderen/jongeren?
 • Wat zijn de noden van koordirigenten?
 • Zijn er opvallende interculturele verschillen in de koorwereld?

De belangrijkste informatie die voortkomt uit de EYSI is verwerkt in het informatiepakket van deze website. Telkens als we verwijzen naar informatie komende uit de EYSI wordt hiernaar verwezen met een duidelijk symbool. Klik hier om een volledig verslag van de resultaten van dit onderzoek te downloaden. Dit verslag is ook beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.


Tip LAMP grootNeem ook een kijkje in ons boeiende informatiepakket, speel The Singing Sofa, Sit down & play of neem een kijkje bij de andere bronnen en links die we aanraden!