Als ik zing speel ik mee in een film!

EYSI BLAUWBijna alle koordirigenten zeggen veel belang te hechten aan gelaatsexpressie, de persoonlijke omgeving van de zangers, de fantasiewereld van de zangers en lichamelijke beweeglijkheid bij het zingen.


EYSI BLAUWTwee op drie van de koordirigenten bespreekt expliciet de emoties die aan bod komen in de gezongen liederen en 15% laat de emoties kort aan bod komen tijdens de tekstanalyse.