Een lied is als een stripverhaal

Zingen in een vreemde taal is fun: nieuwe melodieën, andere ritmes, vreemde klanken. Maar wat is het moeilijk om de tekst van buiten te leren! Oplossing: denken, doen en voelen.

Enkele voorbeelden:

 • Welke woorden lijken op woorden uit onze taal? Welke kennen we al, welke nog niet?
 • Waaraan doen sommige woorden ons denken?
 • Welke sfeer zit er in de melodie en het ritme van het lied?
 • Over welk gevoel zou het gaan?
 • Waarover gaat het lied?
 • Welk woord komt vaak voor? Welke zinnen worden herhaald?
 • Komen er nieuwe klanken in voor?
 • Bestaat er een vertaling van het lied? Kunnen we die ergens vinden?
 • Zit er een verhaal in het lied?
 • Wat is het moeilijkste deel om na te zingen? En wat gemakkelijk?
 • Welk beeld zit in het lied? Welk geluid, welke geur, welke smaak,…?
 • Welke volgorde zit er in het lied?
 • Kan je een verhaal verzinnen bij de melodie en het ritme? Klopt het met het lied?
 • Hoe kan je het lied in stukjes opdelen?
 • Teken de verschillende taferelen van het lied
 • Verzin een ander einde van het lied. Of andere personages. Maak van de mensen dieren of omgekeerd. Wat verandert er in de tekst en wat blijft gelijk?

Begrijpen, onthouden en leren zijn heel sterk met elkaar verbonden. We hebben allemaal een voorkeurkanaal om te leren. Sommigen horen een lied en zingen het gewoon na. Zij leren vooral auditief. Anderen onthouden heel goed beelden of moeten zich eerst in de situatie van een lied inleven om de volgorde te kunnen onthouden. Weer anderen moeten met de handen iets doen, uitbeelden, bewegen of iets maken om beter te onthouden. Meestal gaat het om een combinatie met de voorkeur voor één kanaal. Daarom is het goed al deze mogelijkheden aan bod te laten komen als de koorleden een lied moeten memoriseren.

Leren en onthouden lukt ook beter in verschillende contexten. Je leerde bijvoorbeeld een stukje tekst in het koor. Je vertelt erover thuis. Je zoekt iets op online. Je vraagt wat je vriend(in) ervan vond. Je ontleent in de bib een CD met het lied en leest de tekst op het bijhorend boekje. Je kiest er een mooie zin uit en schrijft hem in je dagboek. Bij het begin van de volgende repetitie worden alle ontdekkingen op een rijtje gezet.  Een voordeel van deze werkwijze is dat tegelijk een ander aspect van geheugentraining aan bod kwam: herhaling. Hoe meer contexten waarin we leren en hoe vaker de herhaling, hoe dieper het leren. En tenslotte is ‘stapsgewijs’ een sleutelwoord. We leren niet in één keer heel het lied om het dan nog tien maal van begin tot einde te herhalen. Nee, we leren een stukje en bouwen bij elke herhaling de inhoud verder op.

Uiteraard werkt dezelfde procedure ook voor het leren van teksten in de moedertaal. En zelfs zangers die zingen met een partituur, inclusief tekst, kunnen zich beter richten op de vertolking van een lied als ze op die manier de tekst beheersen.


EYSI BLAUWEén op vijf van de zingende kinderen en jongeren geeft aan dat ze niet weten waarover ze zingen in een vreemde taal. Er is een verschil naar gelang de leeftijd. 87% van de jongeren begrijpt wat ze zingen in een vreemde taal, maar bij de kinderen is dit slecht iets meer dan twee derde (71,5%).


EYSI BLAUWDe meest koordirigenten verwachten van de kinderen en jongeren dat ze de teksten die ze zingen begrijpen. Om deze verwachting in te willigen staat 80% klaar om er meer tijd aan tekstanalyse te spenderen tijdens de repetities indien nodig. Voor 15% volstaat het dat de koorzangers de liederen met inlevingen kunnen zingen.


EYSI BLAUWKoordirigenten vinden tekstbegrip in een vreemde taal even belangrijk als tekstbegrip in de moedertaal. Eén op drie zal dan ook meer tijd spenderen aan de tekst wanneer ze liederen in een vreemde taal zingen.


Tip LAMP grootSta op tijd stil bij tekstanalyse -interpretatie van de liederen zodat de zangers zich beter kunnen inleven en de juiste emoties kunnen overbrengen.


Tip LAMP grootKoordirigenten achten tekstbegrip heel belangrijk. Wanneer er in een vreemde taal gezongen wordt, is het logisch dat het tekstbegrip meer tijd vergt dan het tekstbegrip van een lied in de moedertaal. Nochtans besteed slechts één op drie hier meer aandacht aan tijdens de repetities. Er moet meer tijd voorzien worden voor tekstbegrip tijdens de repetities wanneer er in een vreemde taal gezongen worden.