Oei, dat is moeilijk!

De helft van de koorzangers geven aan moeilijkheden te ondervinden bij het zingen van sommige liederen. De belangrijkste moeilijkheden die ze rapporteren zijn de hoge en lage noten en het ritme. 40 tot 60% van de jonge koorzangers… Read More

Als mijn koorzangers graag zingen ben ik ook blij!

De top drie van alle koordirigenten samen ziet er als volgt uit: Kinderen en jongeren graag komen zingen (81,9%) Het zangniveau stapsgewijs verbetert (54,3%) We samen vooruitgang boeken (39,4%)

Als ik zing speel ik mee in een film!

Bijna alle koordirigenten zeggen veel belang te hechten aan gelaatsexpressie, de persoonlijke omgeving van de zangers, de fantasiewereld van de zangers en lichamelijke beweeglijkheid bij het zingen. Twee op drie van de koordirigenten bespreekt expliciet de emoties die… Read More

Zingen maakt me zo …!

Als ik zing dan gebeurt er iets met mij… En er gebeurt wel degelijk iets positiefs. Drie op vier voelt zich vrolijk, voelt goed en/of doet zijn best. De helft ervaart gevoelens als trots, ambitie, bekwaamheid en/of durft… Read More

Ik zing graag in groep, maar ook graag solo!

Drie op vier van de kinderen en jongeren die een solo zongen, rapporteren dat het een positieve ervaring was.