Over de grenzen

Het VOICE project heeft als doel over de grenzen van Europa heen vernieuwing te brengen voor koorzangers van alle leeftijden, voor koordirigenten van alle soorten koren, voor koorfederaties en voor het koorbeleid. In de Singing Sofa geven we… Read More

Als mijn koorzangers graag zingen ben ik ook blij!

De top drie van alle koordirigenten samen ziet er als volgt uit: Kinderen en jongeren graag komen zingen (81,9%) Het zangniveau stapsgewijs verbetert (54,3%) We samen vooruitgang boeken (39,4%)

Als ik zing speel ik mee in een film!

Bijna alle koordirigenten zeggen veel belang te hechten aan gelaatsexpressie, de persoonlijke omgeving van de zangers, de fantasiewereld van de zangers en lichamelijke beweeglijkheid bij het zingen. Twee op drie van de koordirigenten bespreekt expliciet de emoties die… Read More

Zingen maakt me zo …!

Als ik zing dan gebeurt er iets met mij… En er gebeurt wel degelijk iets positiefs. Drie op vier voelt zich vrolijk, voelt goed en/of doet zijn best. De helft ervaart gevoelens als trots, ambitie, bekwaamheid en/of durft… Read More

Waarom zing ik in koor?

De helft van de jonge koorzangers begon in een koor te zingen uit intrinsieke motivatie: ze zingen graag. Eén op vijf heeft een cognitieve reden en willen graag (beter) leren zingen. De meerderheid zingt nog steeds in het… Read More